0%
100%

Regijska celostna prometna strategija

Mestna občina Velenje skupaj s sosednjimi občinami pripravlja regijsko celostno prometno strategijo. V fazi analize stanja potrebujemo podatke o potovalnih navadah prebivalcev, da bo strategija odraz stanja, potreb in želja lokalnega prebivalstva. Strategijo pripravljamo v okviru projekta Smart Commuting, ki je v 85 % sofinanciran iz programa Interreg Srednja Evropa.

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>