0%
100%

حمایت روانی اجتماعی برای ترویج سلامت روانی و تندرستی جوانان در اروپا - Stran 1

 

نامۀ اطلاعاتی
ـ نظرسنجی تحقیقاتی در مورد چگونگی سهل ساختن شرایط و کمک نمودن به افرادی که یکی از والدین، خواهران یا برادران شان و یا هم یکی از دوستان خود را حمایت و کمک میکنند.
 

ما در “پوهنتون لینه” Linnéuniversitete از ماۀ جنوری سال روان به این طرف، یک پروژۀ تحقیقاتی را در مورد انکشاف دادن اشکال مختلف حمایت به جوانانی که یکی از والدین شان یا خواهران و برادران شان و یا هم یکی از دوستان خود را حمایت و کمک میکنند، به پیش میبریم. این میتواند شما باشید که به دلیل بد بودن حالت یکی از والدین تان، مسئولیت امورات روزمره در منزل را به عهده گرفته اید. شما ممکن مسئولیت مراقبت از خواهران و برادران تان، ترجمه نمودن برای والدین تان یا پدرکلان و مادرکلان تان را به عهده گرفته باشید و یا هم به کدام شکل دیگر یکی از نزدیکان تان را کمک و حمایت نمایید.
دلیل(نظرسنجی)اینست که تقریباَ تعدادی زیادی از جوانان،یعنی از هر ده نفر یک تن، به یکی از نزدیکان خود کمک و حمایت ارائه میدارند. عجیب نیست که همین موضوع منجر به خراب شدن حالت خود این جوانان شده و ممکن آنها در مکتب (با درس ها)به مشکل روبرو شوند. 
این یک پروژۀ سه سالۀ EU بوده و به شکل همزمان در کشور های سویدن،بریتانیا،هالند، سویس،ایتالیا و سلواکیا به پیش برده میشود.  در ایالت (کلمار)Kalmar کمون های سهم گیرنده عبارتند از:                          Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby و Västervik. جوانان از دیگر کمون ها در سویدن نیز میتوانند با کمال میل سهم بگیرند. سازمان Maskrosbarn که در بخش حمایت از این جوانان کار میکند نیز در این پروژه همکاری میکند.

هدف از این پروژه
هدف از این پروژۀ تحقیقاتی رشد حمایت موثر برای جوانان میباشد.  برای این که بتوانیم این کار را انجام بدهیم به تجارب و خواسته های شما و دیگر جوانان نیازمندیم.

شیوۀ اجرا
به عنوان نخستین گام در این پروژه، ما یک نظرسنجی از طریق انترنیت را برای همه شاگردان صنف 9 در مکتب ابتداییه و شاگردان صنف اول و دوم در مکتب لیسه(جمنازیوم)انجام خواهیم داد. برای این که بتوانید پرسشنامۀ الکترونیک را خانه پُری کنید، در مکتب در جریان ملاقات با “معلم نگران” (mentorstid) یک لینک را دریافت خواهید نمود.
 
این پرسشنامۀ الکترونیک کاملاَ بینام بوده و افرادی که به پرسشنامه جواب گفته اند را نمی توان شناسایی نمود.  نتایج بعداَ در جریان سال تقدیم گردیده و به همه مکاتب فرستاده خواهد شد. نتایج همچنان برای دانلود نمودن در ویب سایت پوهنتون لینه Linnéuniversitetet نیز موجود خواهد بود.   جواب گفتن به این پرسشنامه داوطلبانه بوده و شما میتوانید هر زمانی که خواسته باشید به همکاری تان پایان ببخشید، بدون آن که این کار کدام تاثیری روی درس های شما داشته باشد.

معلومات و سوال ها
شما میتوانید در مورد این پروژه در جزوۀ ضمیمه شده بیشتر بخوانید.
اگر سوالی دارید و یا میخواهید روی موضوعی بحث کنید میتوانید با Liza یا Rosita تماس بگیرید. در صورت داشتن سوالات و یا نظریات، لطفاَ با آنها از این طریق تماس بگیرید:
 
Liza Leonhardt همگاهنگ کننده پروژه و مشاور امور اجتماعی مکتب
ایمیل: liza.leonhardt@lnu.se شماره تیلفون موبایل: 0722137403
 
Rosita Brolin، پژوهشگر و پرستار
ایمیل:rosita.brolin@lnu.seشمارۀ تیلفون مویایل: 0725941613
 
(کالمار)Kalmar مورخ 17 اپریل 2018
 
 

لینارت ماگنوسون Lennart Magnusson 
پوهنوال        
مسئول کار با
پرسشنامه های الکترونیک            
شمارۀ تیلفون: 0480418021                                            
الیزابت هانسون Elizabeth Hanson
پروفیسور
مسئول تحقیقات
پروژۀ ME-WE
شمارۀ تیلفون: 0480418022
 

 

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>