0%
100%

Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande hos ungdomar i Europa - Stran 1

Går du i årskurs 9 i grundskolan eller årskurs 1 eller 2 på gymnasiet?
Vill du berätta för oss vad du gör om dagarna?
Ägna tjugo minuter åt att besvara vår enkät om ungdomar i EuropaEnkätstudie om hur vi kan stödja och göra det lättare för dem som hjälper eller stödjer någon förälder, syskon eller vän.

Vi vill gärna att du besvarar enkäten även om du inte ger stöd till någon förälder, syskon eller vän. Vi är intresserade av dina svar ändå.
 
På Linnéuniversitetet bedriver vi ett europeiskt forskningsprojekt för att utveckla olika former av stöd till ungdomar som hjälper eller stödjer någon förälder, syskon eller vän. Det kan vara du som tar ansvar för vardagssysslor i hemmet på grund av att någon av dina föräldrar inte mår bra. Du kanske tar ansvar för och passar dina syskon, tolkar åt dina föräldrar eller morföräldrar eller på något annat sätt hjälper och stödjer närstående.
Närmare var tionde ungdom, ger hjälp och stöd till en närstående. Det är inte ovanligt att det leder till att de själva mår dåligt och kan få svårt med skolan.
Projektet bedrivs samtidigt i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Schweiz, Italien och Slovenien. I Kalmar län deltar kommunerna Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby och Västervik. Ungdomar i andra kommuner i Sverige får också gärna delta. Organisationen Maskrosbarn som jobbar med att stödja ungdomar som har en förälder som har ett missbruk och/eller psykisk ohälsa medverkar också i projektet.Syfte med projektet
Syftet med forskningsprojektet är att utveckla stöd som fungerar för ungdomar. För att vi ska kunna göra det behöver vi dina och andra ungdomars erfarenheter och önskemål.

Genomförande
Som ett första steg i detta projekt kommer vi att genomföra en webbenkät. Webbenkäten är helt anonym och det kommer inte att gå att identifiera någon som besvarat enkäten. Resultaten kommer att skickas till samtliga skolor och finnas att ladda ner från Linnéuniversitetets webbsida. Det är frivilligt att besvara enkäten och du kan när som helst avbryta utan att det har någon påverkan på dina studier.

Information och frågor
Är det något som undrar över eller som du vill diskutera kan du kontakta:  

Liza Leonhardt, projektkoordinator och skolkurator
epost: liza.leonhardt@lnu.se mobil: 072-2134703, 0480-418060
 
Rosita Brolin, forskare och sjuksköterska
epost: rosita.brolin@lnu.se mobil: 072-5941613
 
Kalmar den 1 augusti 2018

Lennart Magnusson 
Docent        
Ansvarig för webbenkäten            
Tel: 0480-418021                                            
Elizabeth Hanson
Professor
Forskningsansvarig
ME-WE-projektet
Tel: 0480-418022


 
                                
           
 

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>