0%
100%

PRIHODNOST VAŠEGA PODJETJA/ORGANIZACIJE IN SREDOZEMLJA

Spoštovani, BLUEMED (http://www.bluemed-initiative.eu/) je pobuda 9 evropskih držav ob Sredozemskem morju (Ciper, Hrvaška, Francija, Grčija, Italija, Malta, Portugalska, Slovenija in Španija), v okviru katere sta gospodarski in javni sektor pripravila Strategijo razvoja raziskav in inovacij (Strategic Research and Innovation Agenda - SRIA), ki so jo sprejele tudi  Evropska komisija in ostale države članice.

SRIA je strateška podlaga za določitev skupnih in enotnih nacionalnih, regionalnih, evropskih in sredozemskih prioritet na različnih razpisih , ki bodo omogočali trajnostno, zdravo, varno in produktivno rabo ter spodbujali gospodarski razvoj Sredozemskega morja in obalnega prostora, kamor sodi tudi ustvarjanje novih delovnih mest.

V tej kratki anketi vas prosimo da ocenite pomembnost strateških usmeritev iz SRIA. Izhajajte iz vaše vizije o tem kako naj se Sredozemski prostor v prihodnje razvija na način, ki bi tudi vašemu podjetju ali organizaciji pomagal k uspešnemu delovanju. Anketa je anonimna, izvajajo pa jo nacionalni nosilci ploščadi BLUEMED pobude.  

Prof. dr. Vlado Malačič in dr. Branko Čermelj, Nacionalni inštitut za biologijo
Prof. dr. Elena Twrdy, Fakulteta za pomorstvo in promet UL
Doc. Emil Juvan, PhD Avstralija, Fakulteta za turistične študije Turistica UP

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>