0%
100%

Anketni vprašalnik o prometu v sklopu izdelave Celostne prometne strategije občine Sežana

Spoštovani!

Občina Sežana je središče regionalnega pomena, v katerem promet zaradi strateške in obmejne lege ob prometnem vozlišču igra še posebej pomembno vlogo. Prometni sistem omogoča mobilnost in dostopnost prebivalcem in obiskovalcem širšega območja do upravnih, izobraževalnih, prostočasnih dejavnosti in delovnih mest ter spodbuja gospodarski razvoj. Ker promet prepogosto povzroča tudi negativne vplive, se zavedamo, da promet ne sme biti cilj sam po sebi, temveč mora postati sredstvo za doseganje širših ciljev. Zato je Občina Sežana pristopila k pripravi celostne prometne strategije. 

Osnovno vodilo celostne prometne strategije bo trajnostna mobilnost, torej energetsko učinkovite, prostorsko manj potratne, okolju manj škodljive in bolj zdrave oblike prometa v mestu in regiji, ki so podlaga za ravnotežje med gospodarskim razvojem, družbeno enakostjo in kakovostjo okolja. S skupnimi močmi in s spremembami naših potovalnih navad lahko oblikujemo trajnostno prihodnost. 

Da bo strategija občine čim bolj prilagojena zahtevam in željam vas uporabnikov, vas vabimo, da sodelujete v anketi, s pomočjo katere bomo analizirali potovalne vzorce, ki bodo osnova za razumevanje in načrtovanje usmeritev za nadaljnji prometni razvoj Občine Sežana. Z anketo želimo izvedeti, kakšne so vaše potovalne navade, kakšne so vaše želje po prometnih ureditvah v mestu ter kakšen je vaš odnos do skupnih javnih površin v mestu in celotni občini. 

Odgovori nam bodo v veliko pomoč pri izbiri ustreznih ukrepov in zasnovi strategije prometnega razvoja kraja in občine. Zato vas prosim, da anketo rešite in tako prispevate k trajnostnemu razvoju naše občine, hkrati pa se lahko potegujete za nagrade v nagradnem žrebu. Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujem.

Župan Občine Sežana
Davorin Terčon

OPOZORILO: Za pravilno delovanje strani omogočite JavaScript v brskalniku oz. nadgradite vaš brskalnik na novejšo verzijo. Več >>