0%
100%

EcoInn Danube

Vážená respondentka/Vážený respondent,
 
touto cestou by sme Vás chceli požiadať o vyplnenie krátkeho dotazníka cieleného  na inovácie  s ekologickým zameraním a udržateľné hospodárstvo. Dotazník sa realizuje              v rámci projektu "Eco-innovatively connected Danube Region - EcoInn Danube," ktorý je implementovaný cez program Interreg Danube Transnational Programme. Informácie získané v prieskume budú slúžiť na účely výskumu realizovaného v rámci projektu. Vaše názory a návrhy budú využité pre zlepšenie existujúceho stavu ekoinovácií v Dunajskom regióne.

Poznámka: Ekoinovácie, v kontexte projektu EcoInn Danube, sú chápané ako inovatívne výtvory a ich následná komercializácia vo forme novej environmentálnej technológie, produktu alebo služby. Ekoinovácie napomáhajú znížiť negatívne vplyvy na životné prostredie a zároveň umožňuje aby podniky a inovátori spoločne vytvárali udržateľné riešenia.

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>