CRM u visokom obrazovanju - Page 1

Anketa: CRM sistem u visokom obrazovanju 

(CRM - Client/Customer relationship management ili Upravljanje odnosima sa klijentima)

Hvala što ste izdvojili Vaše vrijeme i odlučili da popunite ovu anketu, nadamo se da ćete odgovoriti na sva pitanja kako biste unaprijedili ovo istraživanje. Ovo istraživanje se sprovodi u svrhu ispitivanja primjene upravljanja odnosa sa studentima (CRM) i njenog uticaja na zadovoljstvo studenata.
Pod pojmom fakultet se podrazumijeva visokoobrazovna institucija na kojoj studirate. 

Istraživanje provode: Naida Brodlić i Adis Puška

Pol ispitanika: 

Godina studija:  

Ciklus studija:  

Starosna dob: 

Tip studija: 

Način studija: 

Tip visokoškolske ustanove:  

Moj fakultet provodi ispitivanje mišljenja studenata: 

Na sljedeća pitanja odnosno tvrdnje odgovarite birajući alternativu od uopšte se ne slažem do potpuno se slažem 

Upravljanje odnosima sa studentima 

uopšte se ne slažem  ne slažem se  nemam mišljenje  slažem se  potpuno se slažem 
Fakultetu je zadovoljstvo studenta važan faktor 
Fakultet se brine o dobrobiti studenata 
Fakultet održava preciznu i ažuriranu evidenciju studenta 
Fakultet vodi računa o sadržajima za učenje 
Fakultet održava kontinuirani dijalog sa studentima 
Fakultet sluša potrebe i želje studenata i reaguje na njih 
Fakultet istražuje zadovoljstvo studenata 
Fakultet prati odnos između studenata i nastavnika 
Fakultet provodi mentorstvo za nove studente 
Fakultet pruža podršku studentima 
Žalbe studenata se brzo rješavaju 
Fakultet misli na interese studenata 

Imidž fakulteta 

uopšte se ne slažem  ne slažem se  nemam mišljenje  slažem se  potpuno se slažem
Fakultet je inovativan 
Fakultet ima dobar ugled 
Fakultet pruža dobre uslove za učenje studentima 
Fakultet je povezan sa lokalnom zajednicom 
Fakultet uspostavlja dobre odnose sa studentima 
Fakultet je pouzdan i profesionalan 
Fakultet je priznat od strane kompanija i na tržištu rada 

Očekivanja studenata od fakuleta

uopšte se ne slažem  ne slažem se  nemam mišljenje  slažem se  potpuno se slažem
Fakultet ima odličnu kvalitetu obrazovanja studenata 
Fakultet ima odličan kvalitet nastave 
Fakultet ima nastavni plan i program prilagođen tržištu 
Prostorije i oprema fakulteta su dobre 
Usluge koje pruža fakultet su odlične 

Kvalitet fakulteta

uopšte se ne slažem  ne slažem se  nemam mišljenje  slažem se  potpuno se slažem
Fakultet ima kvalitetne nastavnike 
Fakultet izvodi kvalitetnu nastavu 
Fakultet se brine za probleme studenata 
Fakultet ima kvalitetne prostorije i opremu 
Fakultet ima kvalitetne usluge 
Fakultet je kvalitetniji u odnosu na druge fakultete 

Percipcirana vrijednost  fakulteta

uopšte se ne slažem  ne slažem se  nemam mišljenje  slažem se  potpuno se slažem
Diploma moga fakulteta će mi pomoći u dobijanju posla 
Smatram da je studiranje na fakultetu dobra investicija 
Dobivam dobru uslugu u odnosu na cijenu studija 
Kompanije žele zaposliti diplomante moga fakulteta 
Fakultet pruža dobru uslugu studentima 

Zadovoljstvo studenata 

uopšte se ne slažem  ne slažem se  nemam mišljenje  slažem se  potpuno se slažem
Gledano u cjelini zadovoljan sam fakultetom 
Fakultet ispunjava moja očekivanja 
Fakultet ispunjava moje potrebe za studiranjem 
Fakultet je gotovo idealan 
Zadovoljan sam sa svojom odlukom o upisu ovoga fakulteta 
Upis ovoga fakulteta je najpametniji izbor 
Sretan sam što sam odabrao ovaj fakultet 

Lojalnost studenata 

uopšte se ne slažem  ne slažem se  nemam mišljenje  slažem se  potpuno se slažem
Kada bi još jednom odlučivao odabrao bi ovaj fakultet 
Ako budem upisao nastavak studija odabrao bi ovaj fakultet 
Ponosan sam što sam student ovog fakulteta 
Fakultet koji pohađam  preporučujem drugima 
O fakultetu govorim samo dobre stvar 
WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>