Europe's Environment needs LIFE for the next 25 years - Stran 1


 
 
 


In the context of the project LIFE Capacity Building Slovenia the Ministry of the Environment and Spatial Planning is organising the LIFE international networking conference entitled “Environment needs LIFE for the next 25 years”, which will take place 25th and 26th May 2017 in European Union House, Ljubljana, Slovenia and at Škocjanski zatok Natural Reserve, Koper, Slovenia. Since the conference is aiming to create international partnerships for the future LIFE projects, you are warmly invited to attend the conference.
...
Ministrstvo za okolje in prostor bo v okviru projekta LIFE Krepitev zmogljivosti organiziralo mednarodno LIFE konferenco za mreženje z naslovom »Okolje potrebuje LIFE tudi naslednjih 25 let«, ki bo potekala 25. in 26. maja 2017, v Hiši Evropske unije, v Ljubljani in v Naravnem rezervatu Škocjanski zatok. Mednarodna konferenca za mreženje bo namenjena praznovanju 25-letnice programa LIFE in Direktive o habitatih, hkrati pa predstavlja prostor za spoznavanje in sodelovanje ter ustvarjanje novih mednarodnih partnerstev za prihodnje LIFE projekte.

REGISTRATION
Personal data /Osebni podatki

*

PREFIX (e.g. Ms, Mr) / NAZIV (ga., g.)

*

FIRST NAME / IME

*

LAST NAME / PRIIMEK

*

ORGANIZATION / ORGANIZACIJA

*

REGISTRATION TYPE / TIP REGISTRACIJE

YOUR LIFE PROJECTS / VAŠI LIFE PROJEKTI

*

COUNTRY / DRŽAVA

*

EMAIL / EMAIL

*

PHONE NUMBER / TELEFONSKA ŠTEVILKA

Participation data / Podatki udeležbe

*

I WILL ATTEND EVENT ON / UDELEŽIL/A SE BOM

Select one or more. / Izberi eno ali več možnosti.

*

In which field would you like to network (e.g. nature, air, water, waste, climate change adaption …)? / Področje, na katerem bi se želeli povezovati/mrežiti (npr. narava, zrak, voda, odpadki, prilagajanje podnebnim spremembam …).

Anything you would like to add? / Bi želeli še kaj dodati?

 

WARNING: This site will not work properly without JavaScript. Please enable JavaScript in your browser or update your browser to newest version. More >>