ANKETA O VIZIJI, PRIORITETAH IN UKREPIH TRAJNOSTNE PROMETNE UREDITVE V OBČINI TOLMIN

Anketa je izbrisana.